Ponúkame
kompletnú diagnostiku a liečbu ochorení v rozsahu hradenom zmluvnými poisťovňami./ Nad
rozsah  za  úhradu / Laboratórnu diagnostiku realizujeme v spolupráci siete laboratórií Medirex, vďaka
čomu máme  výsledky v elektronickej forme ešte v deň odberu.

Na ambulancii štandardne realizujeme:  
Stanovenie CRP  na počkanie , stanovenie glykémie, chemické vyšetrenie 
             moču  
 EKG, Pulznú oxymetriu
TK Holter -24hod. monitorovanie tlaku krvi
Stanovenie okultného krvácania v stolici
Podávanie infúzií
Výplach uší
Rebox - korekcia lokálnej acidózy 
Magnetoterapia
Terapeutický laser
Terapeutický ultrazvuk
Meranie ABI indexu


Preventívnu zdravotnú starostlivosť:
Pravidelné preventívne prehliadky
Preventívne prehliadky do zamestnania
Očkovanie - povinné,- nepovinné,- pred cestou do cudziny

Doplnkové informácie:
Možnosť bezproblémového parkovania
Bezbariérový prístup
Možnosť objednať sa telefonicky
Návštevná služba v širšom okolí

Zmluvné poisťovne:
(24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
(25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
(27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.